Аналіз даних про відсоткові зміни прибутковості біржового індексу.

Автор(и)

  • У. В. Бойко Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Т. В. Нескородєва Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Біржові індекси застосовуються для характеристики ситуації на ринку цінних паперів. При продажу і купівлі акцій на фондових біржах вони є основними показниками, що визначають активність фондового ринку. Біржові індекси є цифровими статистичними показниками, що виражають (у відсотках) послідовні зміни певних явищ і уже понад сто років використовують для інтегральної оцінки стану фінансового ринку. Зіставлення динаміки поведінки цих індексів дає можливість спостерігати за змінами стану будь-якої галузі стосовно економіки в цілому. Тому є актуальним дослідження набору даних про відсоткові зміни прибутковості біржового індексу.

Аналіз проведемо за допомогою пакету R. Для дослідження був використаний набір даних Weekly з пакету ISLR, що містить 1089 спостережень по 9 показниках.

Біографії авторів

У. В. Бойко, Донецький національний університет імені Василя Стуса

студент 2 курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»

Т. В. Нескородєва, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій

Посилання

Ринок фінансових послуг [Електронний ресурс]. Режим доступу – https://pidruchniki.com/1806020343200/finansi/birzhovi_indeksi

Джеймс Г., Уиттон Д., Тибширани Р. Введение в статистическое обучение с примерами R. Изд. Второе, испр. Пер с англ. С.Э. Мастицкого – М. ДМК Пресс, 2017. -456с.

Мельников Є. А., Рисцов І. К.- «Біржові індекси як очновні індикатори стану фондового ринку» /, Національний технічний університет України «КПІ»

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція "Системи та методи аналізу даних та підтримки прийняття рішень"