Автоматизоване прогнозування фінансових показників для формування інвестиційного портфеля підприємства.

Автор(и)

  • Д. В. Бриньов Донбаська державна машинобудівна академія
  • Л. В. Нечволода Донбаська державна машинобудівна академія

Анотація

Інвестиційний портфель – сукупність кількох інвестиційних об'єктів, яка управляється як самостійний інвестиційний об'єкт заради досягнення поставленої мети. [1] Ефективність інвестування часто залежить від того, наскільки ефективно в компанії відбувається прогнозування основних фінансових показників. Оцінка цих показників дозволяє передбачити наслідки реалізації різних сценаріїв інвестування. Саме тому є доцільним в сучасних реаліях застосування спеціальних автоматизованих інформаційних систем, що здійснюють прогнозування основних показників фінансової діяльності підприємства.

Біографії авторів

Д. В. Бриньов, Донбаська державна машинобудівна академія

студент 4 курсу спеціальності 124 «Системний аналіз»

Л. В. Нечволода, Донбаська державна машинобудівна академія

к.т.н., доцент кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень

Посилання

А۬с۬к۬и۬н۬а۬д۬з۬и В۬. М۬. И۬н۬в۬е۬с۬т۬и۬ц۬и۬и۬: у۬ч۬е۬б۬н۬и۬к д۬л۬я б۬а۬к۬а۬л۬а۬в۬р۬о۬в / В۬. М۬. А۬с۬к۬и۬н۬а۬д۬з۬и۬, В۬. Ф۬. М۬а۬к۬с۬и۬м۬о۬в۬а۬. - М۬.: И۬з۬д۬а۬т۬е۬л۬ь۬с۬т۬в۬о Ю۬р۬а۬й۬т۬, 2014. – 112 с.

Архипова М.Ю. Анализ данных: Учебно-метод. пособие /М.Ю. Архипова – Мн.: БГЭУ, 2016. – 19с.

Афанасьев В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование / М.М. Юзбашев, В.Н. Афнанасьев. М.: Финансы и статистика, 2017. — 228 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція "Системи та методи аналізу даних та підтримки прийняття рішень"