Методи імітаційного моделювання нелінійних процесів.

Автор(и)

  • К. М. Довбня Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • В. А. Врублевський Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Моделювання є найбільш ефективним способом дослідження складних систем різного призначення, – технічних, економічних, екологічних, соціальних, інформаційних – як на етапі їх проектування, так і в процесі експлуатації. Можливості моделювання систем далеко не вичерпані, тому постійно з’являються найновіші методи та технології моделювання. Сучасні технології моделювання не тільки полегшили і прискорили процес побудови та дослідження моделі, але й значно наблизили сприйняття інформації спеціаліста з моделювання систем і спеціаліста, що працює у галузі, яка моделюється. Результати моделювання, які представлені засобами 3D анімації, допомагають знайти спільну мову і розуміння між спеціалістами з моделювання систем та спеціалістами, що працюють у галузі, яка моделюється.

Біографії авторів

К. М. Довбня, Донецький національний університет імені Василя Стуса

д.ф.-м.н., професор, професор кафедри інформаційних технологій

В. А. Врублевський, Донецький національний університет імені Василя Стуса

старший лаборант кафедри інформаційних технологій

Посилання

Стеценко, І.В. Моделювання систем: навч. посіб. [Електронний ресурс, текст] / І.В. Стеценко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – 399 с.

Філоненко, К. Г. Підвищення ефективності виробничих процесів засобами імітаційного моделювання / К. Г. Філоненко, С. П. Вислоух // XІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні», 4-5 грудня 2018 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна : збірник праць конференції / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ, ФММ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С. 148–151.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція "Прикладна математика"