Система формування розкладу навчальних занять з використанням платформи 1С: ПІДПРИЄМСТВО

Автор(и)

  • Б. С. Войтко Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • С. М. Мічківський Луганський національний аграрний університет

Анотація

Складання розкладу навчальних занять є одним з найважливіших завдань управління навчальним процесом [1], яке вимагає вирішення проблеми розробки спеціальних підходів для організації оперативної гнучкої роботи персоналу на різних стадіях аналізу наявних на конкретний період часу ресурсів (викладачів, аудиторій, лабораторій, груп студентів тощо). Одним з можливих рішень стає розробка і впровадження автоматизованої системи формування розкладу занять, що адаптується під організаційні особливості конкретного закладу вищої освіти (ЗВО) і забезпечує скорочення часу виконання операцій з формування та зміни розкладу занять навчального процесу. В той же час автоматизація процесів формування розкладу занять потребує формалізації багатьох різнопланових аспектів діяльності ЗВО від процедур збору даних до процесів подальшої їх обробки. У зв'язку з цим проблема автоматизації складання розкладу занять в освітніх системах масового навчання як і раніше залишається однією з актуальних проблем організації навчального процесу.

Біографії авторів

Б. С. Войтко , Донецький національний університет імені Василя Стуса

студент 4 курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

С. М. Мічківський , Луганський національний аграрний університет

к.е.н., с.н.с., доцент, в.о. декана економічного факультету

Посилання

Островська Г. В. Формування розкладу заліково-екзаменаційної сесії у вищих навчальних закладах. / Г. В. Островська, С. М. Мічківський // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр. (16–17 травня 2019 р.): у 2-х томах. Том 2. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. 197 с. – С 110-111. Режим доступу: http://jpvs.donnu.edu.ua/article/view/7243

Хайдаров К.А. Основы алгоритмизации и языков программирования [Электронный ресурс]; Научная библиотека по физике и новым технологиям. Режим доступа: http://bourabai.kz/alg/RAD.htm.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-13

Номер

Розділ

Секція "Прикладні аспекти використання інформаційних систем"