Розробка системи тестувань з дисципліни «Основи вебпрограмування»

Автор(и)

  • А. І. Борейша Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • П. В. Римар Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Для того щоб знання закріплялись не тільки в короткочасній пам'яті, але й в довгочасній і давали змогу користуватись ними в майбутньому, пам'ять постійно потрібно тренувати за допомогою практичних завдань, або різних систем контролю тоді прочитаний/прослуханий матеріал засвоється набагато краще. Тому розробка системи тестувань залишається актуальною темою в сьогодення.

Багатьом людям цікаво знати результат своєї праці, в такому разі  тестування будуть найкращим методом досягнути цієї цілі.  

Мета роботи полягає в огляді існуючих систем за даним напрямком, та технологій програмування, якими можна спроектувати сайт за допомогою якого буде можливо як просто прочитати лекції так і завершити тест і дізнатись свій результат.

Біографії авторів

А. І. Борейша , Донецький національний університет імені Василя Стуса

студент 4 курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

П. В. Римар , Донецький національний університет імені Василя Стуса

старший викладач кафедри інформаційних технологій

Посилання

Онлайн курс Jonas Schmedtman(Udemy) – «Complete Java Script»[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу : https://www.udemy.com/course/the-complete-javascript-course/learn/lecture/5869076#overview.

Документація Java Script [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:

https://developer.mozilla.org/ru/

Документація по HTML5 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:

http://htmlbook.ru/html

Документація по Bootstrap [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:

https://getbootstrap.com/

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-13

Номер

Розділ

Секція "Прикладні аспекти використання інформаційних систем"