Теоретико-методологічні засади дослідження політики держав у медіапросторі

Автор(и)

  • Б. В. Попович Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • С. В. Бондаренко Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Розглядаються методи дослідження інформаційного простору. Виокремлені категорії моніторингу та контент-аналізу. Визначені ключові комп’ютерні програми для контент-аналізу. Виділені критерії для показників моніторингу.

Біографії авторів

Б. В. Попович , Донецький національний університет імені Василя Стуса

студент 3 курсу спеціальності 052 «Політологія»

С. В. Бондаренко , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.політ.н., доцент кафедри політології та державного управління

Посилання

Семотюк О. В. Аналіз дискурсу vs. контент-аналіз: методично-методологічні відмінності і подібності / Орест Семотюк // Людина. Комп'ютер. Комунікація : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп'ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. 79-82 с. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/32510/1/19-79-82.

Кравченко Н. К. Практическая дискурсология: школы, методы, методики современного дискурс-анализа // Научно-практическое пособие. - Луцьк: Волиньполіграф, 2012. – 200 с. URL: http://discourse.com.ua/data/uploads/books/prakticheskaja-diskursologija.

Чирун Л. В. Застосування контент-аналізу текстової інформації в системах електронної комерції / Л. В. Чирун, В. А. Висоцька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 689 : Інформаційні системи та мережі. 332–347 с. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/20212/1/35-332-347.

Степко О. М. Методи аналізу при проведенні комунікативних кампаній / Олександр Михайлович Степко // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм, 2011. 169-173 с. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/viewFile/2957/2918

Кужель Р. Методологія проведення моніторингу ЗМІ. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. URL:https://rm.coe.int/168047688d

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-15

Номер

Розділ

Секція "Прикладна політологія та цифрова журналістика"