Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Голова:
Хаджинов І.В. – д.е.н., професор, проректор з наукової роботи ДонНУ імені Василя Стуса.
Заступник голови:
Нескородєва Т.В. – к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри ІТ ДонНУ імені Василя Стуса.
Члени редакційної колегії:
Анісімова О.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри ІСУ ДонНУ імені Василя Стуса.
Баркалов О.О. – д.т.н., професор, професор кафедри ІТ ДонНУ імені Василя Стуса.
Довбня К.М. – д.ф.-м.н., професор, професор кафедри ДонНУ імені Василя Стуса.
Чальцева О.М. – д.політ.н., доцент, завідувач кафедри ПтаДУ ДонНУ імені Василя Стуса.
Антонов Ю.С. – к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри ІТ ДонНУ імені Василя Стуса.
Бабаков Р.М. – к.т.н., доцент, доцент кафедри ДонНУ імені Василя Стуса.
Баєв А.В. – к.ф.-м.н., в. о. декана факультету інформаційних і прикладних технологій ДонНУ
імені Василя Стуса.
Бондаренко С.В. – к.політ.н., в.о. завідувача кафедри журналістики ДонНУ імені Василя Стуса.
Січко Т.В. – к.т.н., доцент, доцент кафедри ІТ ДонНУ імені Василя Стуса.
Трофименко О.Д. – к.ф.-м.н, доцент кафедри ПМ ДонНУ імені Василя Стуса.

Організаційний комітет конференції

Голова:
Нескородєва Т.В. – к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри ІТ ДонНУ імені Василя Стуса.
Заступник голови:
Баєв А.В. – к.ф.-м.н., в.о. декана факультету інформаційних і прикладних технологій ДонНУ
імені Василя Стуса.
Відповідальний секретар:
Римар П.В. – старший викладач кафедри ІТ ДонНУ імені Василя Стуса.
Члени комітету:
Єнікєєв О.Ф. – д.т.н., доцент, завідувач кафедри ІСПР Донбаської державної машинобудівної
академії.
Федоров Є.Є. – д.т.н., доцент, професор кафедри робототехніки та спеціалізованих комп’ютерних
систем Черкаського державного технологічного університету.
Довбня К.М. – д.ф-м.н., професор, професор кафедри ІТ ДонНУ імені Василя Стуса.
Гітіс В.Б. – к.т.н., доцент, доцент кафедри ІСПР Донбаської державної машинобудівної академії.
Мельников О.Ю. – к.т.н., доцент, доцент кафедри ІСПР Донбаської державної машинобудівної
академії.
Мічківський С.М. – к.е.н., доцент, в.о. декана економічного факультету Луганського
національного аграрного університету.
Нечволода Л.В. – к.т.н., доцент, доцент кафедри ІСП Донбаської державної машинобудівної
академії.