Застосування дискримінатного аналізу успішності студентів для вибору виду або бази практики.

Автор(и)

  • О. П. Мулярчук Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Т. В. Нескородєва Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується швидким ростом об’єму наукової інформації. І для її сприйняття й аналізу необхідна нова людина, яка буде здатна до активного творчого оволодіння знаннями, швидкого реагування на зміни в ситуації й прогнозування розвитку подій. Враховуючи потреби суспільства, освіта реалізовує можливість вибору компонентів освітніх програм з урахуванням індивідуальних можливостей здобувача освіти. Це дає змогу розкрити творчий потенціал, сформувати й розвинути професійні компетентності. Актуальним в навчальному процесі є питання індивідуалізації й диференціації навчання в аспекті проектування індивідуальних освітніх траєкторій студентів.

Біографії авторів

О. П. Мулярчук, Донецький національний університет імені Василя Стуса

студентка 1 курсу СО «Магістр» спеціальності 113 «Прикладна математика»

Т. В. Нескородєва, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к. т. н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій

Посилання

Шаров С., Шарова Т. Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента засобами інформаційної системи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2017. – №2(19). – С. 149-154

Коростіянець Т. П. Індивідуальна освітня траєкторія – освітня програма студента. Науковий вісник Донбасу. – 2013. – № 1. – URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN21/13ktpops.pdf

Краснощок І.П. Індивідуальна освітня траєкторія студента: теоретичні аспекти організації. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітніх школах, 2018. №60. Т.1. С. 101-107. URL: http://www.pedagogyjournal.kpu.zp.ua/archive/2018/60/part_1/21.pdf

Джеймс Г. Уиттон Д., Хасти Т., Тибширани Р. Введение в статистическое обучение с примерами на языке R. Пер. с англ. С. Э. Мастицкого – Москва: ДМК-Пресс, 2016. – 450 с.

Яровий А.Т., Страхов Є.М. Багатовимірний статистичний аналіз: навчально-методичний посібник для студентів математичних та економічних фахів. – Одеса: Астропринт, 2015. – 132 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція "Системи та методи аналізу даних та підтримки прийняття рішень"