Об’єктно-орієнтоване проектування інформаційної системи для роботи з освітніми програмами та стандартами вищої освіти.

Автор(и)

  • К. С. Дідевич Донбаська державна машинобудівна академія
  • О. Ю. Мельников Донбаська державна машинобудівна академія

Анотація

Стандарт вищої освіти – це сукупність норм, які встановлюють основну мету і задачі освіти, вимоги до змісту освіти, рівню підготовки фахівців, визначають спосіб діагностики якості вищої освіти. Кожен заклад вищої освіти на основі затвердженого стандарту для кожної спеціальності розробляє освітню (освітньо-професійну або освітньо-наукову) програму, яка може затверджуватися або змінюватися щорічно. Створення освітніх програм на основі існуючих стандартів, їх порівняння та вдосконалення є, звісно, творчим процесом, але необхідність постійного оновлення матеріалів та проведення оцінки якості вимагає залучення інформаційних систем та технологій.

Біографії авторів

К. С. Дідевич, Донбаська державна машинобудівна академія

студентка 4-го курсу спеціальності 124 «Системний аналіз»

О. Ю. Мельников, Донбаська державна машинобудівна академія

к. т. н., доцент, доцент кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень

Посилання

Наказ Міністерства освіти і науки України від 1.06.2016р. № 600 «Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти». [Електронний ресурс]. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ MUS23764.html.

Затверджені стандарти вищої освіти. [Електронний ресурс]. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-naukiukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti

Мельников А. Ю. Объектно-ориентированный анализ и проектирование информационных систем: учебное пособие / А. Ю. Мельников. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Краматорск: ДГМА, 2013. – 172 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція "Алгоритмізація та розробка програмного забезпечення"