Використання баз даних та BIG DATA під час відкриття власного бізнесу.

Автор(и)

  • К. К. Колосова Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • П. В. Римар Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

У зв’язку із стрімким формуванням такого явища, як інформаційне суспільство, у галузях економіки накопичується та створюється велика кількість даних. Потік інформації, яка необхідна для управління підприємством та у малому бізнесі невпинно зростає. З’являються такі сервіси, які постійно використовують комунікаційні та інформаційні технології. Так як, невпинно розвиваються соціальні мережі, відео- та аудіо сервіси відповідно й ростуть і потреби в інформаційних послугах та продуктах. Щоб для клієнта такі послуги були актуальні, доводиться аналізувати із різноманітних джерел величезні обсяги даних. У результаті для великого, малого та середнього бізнесу, державних, комунальних підприємств, банків та різних інтернет компаній стратегічно важливим активом є накопичення інформації від чого залежать результати їхньої діяльності та прибутки. Збільшення обсягів інформації стали причиною того, що з’явилися такі програмні та апаратні засоби, які можуть оперативно обробляти великі обсяги даних, а також здешевлюють процеси збору, зберігання обробки та передачі інформації. У результаті зростання потреби бізнесу в зберіганні та обробці великої кількості даних, з’явився один із найперспективніших напрямків розвитку послуг, який називається Big Data.

Біографії авторів

К. К. Колосова, Донецький національний університет імені Василя Стуса

студентка 1 курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»

П. В. Римар, Донецький національний університет імені Василя Стуса

старший викладач кафедри інформаційних технологій

Посилання

Cox M. Application-Controlled Demand Paging for Out-of-Core Visualization / M. Cox, D. Ellsworth. – 1997 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.evl.uic.edu/cavern/rg/20040525_renambot/Viz/parallel_volviz/paging_outofcore_viz97 .pdf.

Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу? URL: https://24tv.ua/techno/shho_take_bigdata_ta_yak_vona_dopomozhe_rozvitku_biznesu_n1168538.

Актуальність використання моделі Big Data в бізнес-процесах. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/152.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція "Розробка баз даних та баз знань, Big Data"