Моделювання бізнес – процесів підприємства

Автор(и)

  • Д. Ю. Мак Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Т. В. Січко Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Модель управління підприємством як сукупністю взаємопов’язаних бізнес – процесів обов’язково передбачає наявність методик визначення показників процесів, опис змісту моніторингу за їх показниками, аналіз невідповідностей у протіканні процесів, здійснення коригуючих і запобіжних заходів з метою постійного удосконалення процесів і системи управління в цілому. Це дозволяє виконати вихідні умови застосування основних принципів теорії процесного підходу до управлінням підприємством.

Моделювання бізнес–процесів підприємства  передбачає вивчення основних понять, термінів, процедур проектування і побудови процесних моделей управління діяльністю підприємства та його окремих складових.

Біографії авторів

Д. Ю. Мак , Донецький національний університет імені Василя Стуса

студент 4 курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»

Т. В. Січко , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій

Посилання

В.В. Нетепчук. Управляння бізнес – процесами: Навч. посібник. – Рівне:НУВГП, 2014. – 158 с.

Андерсен Бьёрн. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. / Пер. с англ. С.В. Ариничева/ Науч. ред. Ю.П. Адлер М.: РИА «Стандарты и качество», 2003, — 272 с. илл. — (Серия «Практический менеджмент»).

Робсон М., Уллах М. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 222 с.

Аналіз господарської діяльності. Навчальний посібник / За заг. ред. І.В. Сіменко, Т.Д. Косової. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 384с.

Ильин В. В. Моделирование бизнес – процессов. Практический опыт разработчиков [Текст].- М.: ООО «И. Д. Вильямс», 2006. – 176 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-15

Номер

Розділ

Секція "Прикладні аспекти використання інформаційних систем"