Збірник тез доповідей - 2022 рік

					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2022-06-28

Титул і зміст збірника тез.

Секція "Системи та методи аналізу даних та підтримки прийняття рішень"

Секція "Розробка баз даних та баз знань, Big Data"

Секція "Прикладні аспекти використання інформаційних систем і технологій"